Dárkové poukazy

Udělejte Vašim blízkým opravdu radost.

Darujte zážitkový barmanský kurz, koktejlový šejkr, či suroviny na domácí výrobu lahodného bubble tea.

Výše ceny je pouze na Vás.
Nabízené hodnoty našich dákrových poukazů:

 • Dárkový poukaz Barman.cz v hodnotě 500 Kč 
 • Dárkový poukaz Barman.cz v hodnotě 1000 Kč 
 • Dárkový poukaz Barman.cz v hodnotě 2000 Kč 
 • Dárkový poukaz Barman.cz v hodnotě 2000 Kč 
 • Dárkový poukaz Barman.cz v hodnotě 5000 Kč 
 • DÁRKOVÝ POUKAZ NA ZÁKLADNÍ BARMANSKÝ KURZ : 4 410 Kč
 • DÁRKOVÝ POUKAZ NA KURZ MOLEKULÁRNÍ MIXOLOGIE : 2 900 Kč
 • DÁRKOVÝ POUKAZ NA ZÁŽITKOVÝ BARMANSKÝ KURZ : 2 900 Kč

1. Hodnota uvedená na přední straně poukazu Vám bude odečtena z ceny nákupu v internetovém obchodě www.barman.cz 
2. Poukaz není směnitelný za peníze a nelze ho rozměnit. Hodnotu poukazu je možné vyčerpat pouze jednorázovým nákupem.
3. V případě reklamace, či odstoupení od kupní smlouvy Vám u zboží na jehož nákup byl uplatněn dárkový poukaz, bude vrácena částka prostřednictvím náhradního dárkového poukazu, nebo vytvoření kreditu pro nákup jiného zboží v našem internetovém obchodě www.barman.cz
4. Platnost poukazu je uvedena na zadní straně, společně s razítkem a podpisem. Po uplynutí tohoto data se poukaz stává neplatným.
5. Poukazem lze uhradit pouze nákup v našem internetovém obchodě www.barman.cz
6. Pro získání podrobných informací, jak postupovat při uplatnění poukazu při nákup přes náš e-shop, navštivte naše internetové stránky www.barman.cz/darkove-poukazy
7. Po uplatnění poukazu a použití kódu k úhradě nákupu na www.barman.cz se poukaz stává neplatným.
8. Nákup zboží se řídí platnými Obchodními podmínkami a Reklamačním řádem společnosti Barman s.r.o.
10. V případě ztráty nemůže být Váš dárkový poukaz nijak nahrazen.Výhody nakupování v našem eshopu Barman.cz

 • Zboží skladem expedujeme do 24 hodin.
 • Doprava ZDARMA nad 1000 Kč s DPH
 • Osobní odběr v naší kamenné prodejně v Praze 
 • Sleva dle výše odběru pro firemní zákazníky


Vouchery zakoupené klientem na stránkách www.barman.cz

Každý voucher obsahuje označení nabídky, cenu, hodnotu voucheru, dobu platnosti voucheru, konkrétní podmínky použití voucheru a hlavně jedinečné číslo na uplatnění voucheru.

Voucher opravňuje klienta na nákup zboží u společnosti BARMAN s.r.o. podle podmínek na nich uvedených a těchto obchodních podmínek.

Instrukce pro používání Voucheru jsou napsané přímo na Voucheru a v těchto obchodních podmínkách

 Klient je oprávněn Voucher použít pouze v době platnosti Voucheru, která je uvedena na Voucheru. Po uplynutí doby platnosti Voucheru, která je uvedena na Voucheru se Voucher stává neplatným a klient ztrácí nárok na využití Voucheru bez nároku na vrácení peněz. Společnost BARMAN s.r.o. po uplynutí doby platnosti Voucheru neposkytuje žádné peníze a ani žádný jiný způsob kompenzace za nevyužití hodnoty Voucheru ani kupní cenu Voucheru.

Voucher není možné vyměnit za peníze, je platný pouze ve společnosti BARMAN s.r.o. na jehož produkty byl vydán.

Voucher je přenosný.

Společnost BARMAN s.r.o. nenese žádnou odpovědnost za ztrátu, odcizení, poškození zneužití či zničení Voucheru.

Každý Voucher lze použít pouze jednou.

V případě, že klient odebere zboží za nižší cenu než je hodnota Voucheru, nemá nárok na doplacení rozdílu hodnoty Voucheru a nebo na nový Voucher se zůstatkovou cenou uplatněného Voucheru.

V případě, že společnost BARMAN s.r.o. ze své vlastní viny, na základě předloženého platného Voucheru neposkytne klientovi zboží, klient má právo na odstoupení od smlouvy a má právo požadovat vystavení nového Voucheru na nákup zboží ve stejné ceně  se stejnou dobou platnosti jako měl uplatňovaný Voucher . Rovněž na vrácení sumy uhrazené klientem nad hodnotu uplatněného Voucheru.

Klient při odstoupení od smlouvy nejdříve zboží do 3 pracovních dní vrátí společnosti BARMAN s.r.o. na adresu jejího sídla, přičemž zboží musí být řádně zabalené a nesmí vykazovat známky poškození a nebo používání. V opačném případě má společnost BARMAN s.r.o. právo toto zboží nepřevzít a požadovat od klienta Kupujícího úhradu celé kupní ceny. Vyjímkou je případ, kdy klient dokáže, že poškození zboží bylo způsobeno při přepravě zboží.

V případě odstoupení od smlouvy vystaví společnost BARMAN s.r.o. klientovi nejpozději do 15dní od doručení odstoupení od smlouvy BARMAN s.r.o.nový kupon ve stejné hodnotě a ve stejné době platnosti, jako měl uplatněný Voucher . Pokud klient na koupi zboží použil i peníze v hotovosti, společnost BARMAN s.r.o.  tyto finanční prostředky do 15 dnů zašle na uvedený bankovní účet určený klientem.

V případě odstoupení od smlouvy z jakýchkoli důvodů  nebo jakéhokoli důvodného vrácení zboží klientem společnosti BARMAN s.r.o.zakoupeného na základě uplatněného Voucheru, má klient nárok jen na vystavení Voucheru ve stejné hodnotě a se stejnou dobou platnosti,  jak uplatněný Voucher na zakoupené zboží. V případě podle předešlé věty, když klient mimo uplatněného Voucheru doplácel kupní cenu zboží nad hodnotu Voucheru, má nárok na vrácení sumy, kterou za nákup zboží uhradil peněžními prostředky, a které přesahují hodnotu použitého Voucheru na zakoupení znoží.

Voucher použitý a nebo uplatněný v rozporu s těmito obchodními podmínkami uvedenými na Voucheru a nebo v rozporu se zákonem se stává neplatným.