Při doručení zboží je kupující povinen zkontrolovat množství a kvalitu zboží. Reklamace na množství a zjevné vady bude uplatněna ihned při dodávce zboží, ostatní vady po zjištění v rámci platné záruční lhůty. Prodávající je povinen vyjádřit se k reklamaci do 30-ti dnů. Reklamace můžete podávat telefonicky na naše zákaznické centru tel.č.: 733 515 515 nebo zaslat e-mailem na info@barman.cz.

Zákazník má právo od kupní smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí zboží. V případě odstoupení od smlouvy je zákazník povinen zboží ihned předat osobě, která mu jej dodala. Pokud toto není možné, je povinen informovat o odstoupení od smlouvy telefonicky na našem zákaznickém centru tel č. 733 515 515 nebo e-mailem na info@barman.cz  a zaslat zboží na své náklady na adresu Bronzová 24/2, Praha 13. Dále je povinen zaplatit promarněné náklady na doručení zboží.

V případě platného odstoupení od kupní smlouvy bude uhrazená cena objednávky nebo její poměrná část poukázána do 14 dnů od vrácení zboží na účet zákazníka, ze kterého byla částka zaplacena nebo na jiný účet, který si určí zákazník. Prodávající má právo započíst si odpovídající část z ceny objednávky na zaplacení promarněných nákladů na doručení zboží.